Varubeställning, betalning och leverans

1.      Lägg dina önskade artiklar i varukorgen, gör din beställning och skicka den till oss.

2.      Efter bearbetning av beställning kommer vår personal att kontakta dig via e-post. Vi skall då bekräfta tillgänglighet av varorna och informera dig om den ungefärliga leveranstiden.

3.      Betalning genomförs via banköverföring på basis av en faktura som vi kommer att skicka dig genom e-post.

4.      Leverans göras direkt till kunden från tillverkaren med hjälp av budfirmor Dascher, DPD, UPS, Fiege eller andra.

5.      Fraktkostnaderna ingår inte i varupriser och kan variera i varje fall. Vi gör vårt bästa för att maximalt minska kostnaderna för leverans av varje beställning.

 

Bra att veta:

6.      leverans genomförs från tillverkaren och "fram till dörren";

7.      som regel sker leverans i arbetstid;

8.      om kuriren inte kan nå dig, eller inte kan leverera varorna till den adressen som du har angett (stängt område, området med av tillträdeskort, begränsad tillgång, osv) då skickas varorna tillbaka till terminalen. Kostnaderna i samband med förnyad leverans betalas separat av kunden;

9.      i de flesta fall förs varorna på en pall och det kan vara ett ganska omfattande paket. Du måste vara beredd att ta emot varorna eftersom kuriren inte är bärare och kommer inte att hjälpa dig att bära paketet till din lägenhet;

10.  om du behöver att bära paketet till en viss våning, betalas det separat. Dessutom bör du informera oss om det finns en hiss i byggnaden, om det finns tillräckligt med plats för att bära varorna och om det finns några andra hinder;

11.  alla övriga kostnader i samband med omöjlighet att leverera varorna till kunden skall betalas separat.

 

12.  Eftersom varorna skickas individuellt och separat för varje kund i varje enskilt fall kan vi inte acceptera returer.

 

Garanti

13.  Kunden måste ge detaljerad skriftligt meddelande genom e-post om problemen, beskriva hans / hennes behov så detaljerat som möjligt och skicka bilder till vår e-post. När ett garantifall uppstår, kommer vi att skicka en kurir som plockar upp varan och transporterar den till ett servicecenter. Där kommer varan att repareras eller bytas ut och levereras sedan tillbaka till kunden. När det gäller mindre fel som inte påverkar produktens prestanda, kan vi erbjuda en liten kompensation. Väntetid och villkor anges i varje enskilt fall. Kunden har skyldighet att behålla alla köpsdokument och originalförpackning. Varor utan originalförpackningen accepteras inte tillbaka.

14.  Inom de flesta fall är den betalda fakturan också garantidokument (där annat ej anges).


Allmän säkerhet vid användning av biokaminer

15.  Överensstämmelse med säkerhetsbestämmelser nedan kommer att undvika skador på produkten, samt uppkomsten av potentiellt farliga situationer som kan orsaka personskador.

16.  Nedanför är den totala säkerheten för de flesta av biokaminer. Du bör emellertid också gå noga igenom instruktionerna som medföljer varje kamin.

17.  Använd inte produkten i ett rum med en area på mindre än 20m2

18.  Placera inte kaminen i ett område med starka drag och i närheten av fläktarna, ventilationsöppningarna, osv.

19.  Nära till kaminen bör det alltid stå en koldioxid (CO2) eller pulver brandsläckare.

20.  När du installerar enheten, tänk på att det ska vara lätt att ta bort för servicearbeten.

21.  Under förbränning avges CO2 (koldioxid). Grundläggande rumsventilation likviderar koldioxid och inbringar syrgas som är nödvändig för att upprätthålla elden.

22.  Sörj för god ventilation i rummet där biokaminen används. Om det är nödvändigt, bör ventilation stärkas, med att öppna ett fönster eller dörr.

23.  Slå inte på kaminen före dess fulla och korrekta installationen.

24.  Fyll bränsletanken först efter den slutliga installationen av kaminen.

25.  Tändning av kaminer tillåts endast till personer som har uppnått myndighetsålder.

26.  Placera inte biokaminer på platser med starka drag, såväl som nära fläktar eller liknande anordningar som används för att ventilera rummet.

27.  Placera inte produkten där luften kan innehålla potentiellt explosiva och/eller brandfarliga ämnen, som till exempel utdunstningar av färger och lacker, industridamm, osv.

28.  Använd inte delar av braskaminer som har mekaniska skador.

29.  Eftersom temperaturen på biokaminer är mycket hög, måste du se till att barn, djur, samt kläder, möbler, etc, är på säkert avstånd. I drift, är produkten mycket varm och röra vid den kan orsaka brännskador på huden.

30.  Placera inte produkten inom ett avstånd på mindre än 100 cm från gardiner, persienner och andra lättantändliga föremål.

31.  Förflytta aldrig en brännande eller varm biokamin. Flyttning av biokaminer tillåts endast efter att bränslet är helt utbränd och kaminen har kallnat.

32.  Lämna aldrig en brinnande biokamin utan uppsikt av vuxen.

33.  Försök aldrig att reparera en biokamin och göra ändringar i dess design.

34.  Använd det bränsle som tillverkaren rekommenderar - det brinner utan bildning av skadliga utsläpp och luktlös. Användning av andra bränslen kan leda till att frigör av förbränningsgaserna som kan vara potentiellt farliga för hälsan.

35.  Intag av bränslet är inte tillåtet, eftersom den innehåller ämnen som är giftiga för människokroppen.

36.  Bränsle bör lagras på ett säkert ställe, borta från barn, djur och obehöriga personer.

37.  ALDRIG FYLL UPP bränslet samtidigt som lågan brinner. LIVSHOTANDE! Alltid släcka elden innan du fyller upp!

38.  Placera inga föremål och ämnen inne i eldstaden som inte levereras av tillverkaren.

39.  Använd endast tillbehör som tillverkaren tillhandahåller, och därmed följa relevanta instruktioner i bruksanvisningen.

40.  Aldrig rör de heta delarna av biokaminer.

41.  Täck inte biologiska braskaminer eller deras ventilationshål för att minska risken för brand.

42.  För vägg braskaminer: monteringshöjd av kamin på väggen kan vara olik, men tänk på att platsen för kaminen på en nivå från 1m upp till 1,5m över golvet är säkrast, eftersom det tillåter dig att visuellt övervaka flamman och avståndet till det. Samtidigt, om kaminen är placerad längre ner, människor kan omedvetet komma for nära elden vid ett farligt litet avstånd där det är brandrisk (t.ex. med en lång klänning eller jacka). I dessa fall är det rekommenderat att använda speciella skydd, liknande den som används i konventionella eldstäder.

43.  Kaminen måste installeras på en fast horisontellt underlag. Om kaminen är väggmonterat, måste du se till att det inte har avvikelser horisontellt och vertikalt, väggen måste vara av obrännbart material. Vid modeller som har en extra värmesköld, se till att den installeras i spalten mellan kaminen och väggen.

44.  Fyll tanken upp till två tredjedelar eller inte mer än 2 cm nedanför den övre kanten. Var försiktig: bränslespill på utsidorna av kaminen måste torkas med en tygtrasa eller absorberande duk.

45.  Antändning med en särskild avlångt tändaren, knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen (vid en automatisk kamin).

46.  När du har antänt tändaren, flytta den så närmare till brandskål, och försök att hålla avståndet mellan huvudet och tändaren så stor som möjligt.

47.  Ju högre temperaturen hos brännaren och bränslet, desto större är sannolikheten för utbrott av gas vid tändning.

48.  Bränsle ska förvaras i rumstemperatur!

49.  Var försiktig, alltid hålla huvudet på ett maximalt avstånd från brännaren under antändningen.

50.  Strax efter tändningen har lågan en blåaktig ton, och först efter 3-4 minuter blir den gul. Om det är möjligt, låt bränslet brinna ut helt, det kommer att förhindra oönskad avdunstning av återstående bränsle.

51.  Om du vill släcka elden innan biobränsle har utbränd, använd slutarknappen eller stäng av brännaren om bio-kamin är automatisk, eller använd skjutreglaget om kaminen är halvautomatisk. Vänta i ca. 30 minuter tills brännaren av kaminen har svalnat till rumstemperatur. Först därefter ta bort resten av bränslet av biokaminen. Rör inte kaminen, inte sätta flamskydd, eller andra föremål ovanpå den öppna kaminen då under förbränning är temperaturen på ytan opp till + 80 + 90C.

52.  Om du känner en obehaglig lukt, ventilera rummet.

53.  Efter användning rekommenderas att utnyttja bränslet fullständigt eftersom etanol som återstår i kammaren avdunstar och skapar en farlig gas. Lagra bioetanol i en sval mörk plats, oåtkomligt för barn och husdjur.

54.  Försök aldrig att släcka elden med vatten.

55.  Rengör regelbundet förbränningskammaren med varmt vatten och rengöringsmedel.

56.  För att ta bort fläckar, använd en mjuk duk fuktad med varmt vatten och milt rengöringsmedel (neutralt pH). Det rekommenderas att ytor av rostfritt stål rengörs regelbundet.

57.  Aldrig använd kemikalier för rengöring av kamin, stålull och andra material som kan lämna skrapor. Tillverkaren är inte ansvarig för fel som är orsakats av felaktig användning av kaminen eller rengöring.

58.  Elektriska eller bio-braskaminer kan öka temperaturen i rummet, men de är inte fullvärdiga uppvärmningsanordningar och är inte lämpliga för kontinuerlig uppvärmning!

59.  Rök inte under tankning!

60.  Var mycket försiktig när du häller bränsle. Spill kan lämna spår på mattan eller parkett. Utspilld biobränslen bör tas bort med absorberande material och renat vatten för att förhindra antändning utanför kaminen.

61.  Förvara inte mer än 5 gallon (ca 20 liter) av brandfarliga vätskor i samma rum.

62.  Förvara alla bränslebehållare väl tillsluten.

63.  Förvara inte biobränsle under direkt påverkan av värmekällor, till exempel direkt solljus eller centralvärme.

64.  Håll barn och husdjur borta från arbetande och fortfarande varma eldstäder.

65.  Några automatiska etanolkaminer kräver hålrum under dem. Under inga omständigheter försök att tända en omonterad kamin på en plan yta, eftersom detta kan leda till defekt. Läs noga igenom tillverkarens instruktion.

 

Ansvarsbegränsning

66.  „Eurotop” LTD är inte ansvarig för eventuella skador på dig, tredje man, skador på egendom eller djur på grund av brott mot regler och instruktioner för drift av varor (alla varor som finns i vår hemsida). “Eurotop” LTD är inte ansvarig för felaktig användning av produkter, användning som icke är avsedd, liksom obehörig reparation eller försök att göra det, liksom för alla andra konsekvenser av användning av produkter som ges på denna webbplats. Korrekt installation och användning av varorna i enlighet med instruktioner, förståelse av installation och användning - allt detta är i helt och hållet kundens ansvar.

67.  Produkter, priser, tjänster och bilder på denna webbplats är avsedd endast som information. De uppgifter som lämnas på denna webbplats medför inte någon form av rättsförhållande mellan skaparna av webbplatsen och dess användare. Varorna kan skilja sig utseendemässigt från dess avbild på webbplats. Också priserna av varor kan ändras utan föregående meddelande. Eftersom tillverkarna arbetar kontinuerligt med att förbättra produkter, kan vi inte garantera absolut noggrannhet i beskrivningen.

68.  Priserna på varor och tjänster är inklusive moms 21%.

Top

×